top of page

GİZLİLİK POLİTİKAMIZ

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, KidzALife Türkiye tarafından yönetilmekte olan www.kidzalife.com adresinde yer alan web sitesinin kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. İşbu Gizlilik Politikası’nda tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında Kullanım ve Üyelik Sözleşmesi ve Çerez Politikası’ndaki tanımlar dikkate alınacaktır.


Kişisel Verileriniz İşlenme Amaçları:

 • İletişim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi

 • Talep ve şikayet yönetimi

 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

 • İnternet sitemiz ve sosyal medya sayfalarımız veya ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer yasal mevzuat kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesi

 • Sizlere daha iyi hizmet verebilme, çeşitli avantajlar sağlayıp sunma, satış, pazarlama, bilgilendirme, promosyonlar hakkında bilgi verebilme, kampanya ve koşulları hakkında bilgi sağlama, anket, müşteri memnuniyet araştırmalarını yapabilme, satın alma işlemlerinizi sağlama hızlandırma, siparişlerinizi alma ve teslim edebilme

Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

 • Doğrudan Tarafımıza Vermiş Olduğunuz Veriler: www.kidzalife.com web sitesi veya mobil sitesinin kullanımı sırasında; kullanıcıların kendi açık rızaları ve inisiyatifleri doğrultusunda verdikleri kişisel verileri ifade eder. Örneğin, ad-soyad, iletişim bilgileri, kimlik bilgileri, anketlere verilen cevaplar, demografik veriler ve içerik bilgileri bu tür verilere girmektedir.

 • Platformumuzu Kullandığınız Zaman Elde Ettiğimiz Veriler: belirli yazılım ya da teknolojik araçlar vasıtasıyla kullanıcıların kullanım alışkanlıklarına ilişkin kişisel verileri kapsamaktadır. Örneğin sık kullanılanlar, ilgi alanları, konum ve kullanım verileri bu tür verilere girmektedir. Bu tür verilere yönelik inisiyatifinizi tarayıcınız veya mobil cihaz üzerindeki ayarlarınızdan değiştirebilirsiniz.

 • Online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının üye olmasalar dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlanabilmektedir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilebilir.

 • Google AFS reklamlarının www.kidzalife.com web sitesine yönlendirilmesi esnasında Google kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.Veriler Kimlerle Paylaşılmaktadır?

 • İlgili mevzuat hükümlerine göre KidzALife Türkiye’den bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları

 • İlgili mevzuat hükümlerine göre KidzALife Türkiye’den bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri

 • Sipariş tesliminin sağlanması amacıyla çalışılan kargo şirketleri

 

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemlerimiz ve Taahhütlerimiz

KidzALife Türkiye; kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde korumayı taahhüt eder. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirleri çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanarak gerçekleştirmektedir. Ayrıca, özel nitelikli kişisel verilerinizi gerekli önlemlerin alınması ile işlenmektedir.

KidzALife Türkiye;  kullanıcılar hakkında elde ettiği kişisel verileri bu işbu Gizlilik Politikası ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacaktır ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır. KidzALife Türkiye, işbu Gizlilik Politikası hükümleri uyarınca dış kaynak hizmet sağlayıcılarla kullanıcılara ait kişisel verilerin paylaşılması durumunda, söz konusu dış kaynak tedarikçilerinin de işbu madde altında yer alan taahhütlere riayet edeceğini beyan eder.

Verilerinize Yönelik Haklarınız

6698 sayılı kanunun 11. Maddesi çerçevesinde KidzALife Türkiye'ye başvurarak;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Gizlilik Politikası Üzerinde Gerçekleşecek Olan Değişiklikler

KidzALife Türkiye, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman www.kidzalife.com web sitesi üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. KidzALife Türkiye’in Gizlilik Politikası’nda yaptığı güncelleme ve değişiklikler www.kidzalife.com web sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

 

Gizlilik politikamız ve kişisel verilerin korunması ile ilgili daha detaylı bilgi almak, istek ve sorularınızı iletmek için info@kidzalife.com e-posta adresi veya 0545 242 42 42 numaralı destek hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

bottom of page